உங்கள் கம்ப்யூட்டர் சந்தேகங்களை அனுப்பும்பொழுது உங்கள் பெயர், ஊர் மற்றும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் விண்டோஸ் புரோகிராம் (Operating System) என்ன என்பதையும் என் ஈமெயில் முகவரிக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் mdkhan@gmail.com

Monday, 4 July 2011

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 11

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 10

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 9

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 8

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 7

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 6

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 5

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு - பாடம் 4

மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் வேர்டு அறிமுகம் - பாடம் 3

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் எங்கே இருக்கிறது ? - பாடம் 2

மைக்ரோசாப் ஆபீஸ் அறிமுகம் - பாடம் 1